Høringssvar fra Havana sigarer i Norge Face Book interessegruppe for Cubanske sigaer

Hva er endret siden Bent Høye var i opposisjon?

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Hva har skjedd med spesialforretninger i forhold til da Bent Høie var i opposisjon?

Stortingsrepresentant Bent Høie uttalte følgende i Spørsmål nr. 625 til skriftlig besvarelse: “Alle forstår at de få spesialbutikkene for tobakk som eksisterer og som eventuelt vil dukke opp ikke vil ha noen effekt på folkehelsen når det gjelder økt forbruk av tobakk.

Dette er en lovgivning som fremstår som provoserende og dermed undergraver den positive utviklingen som har vært de siste årene med tanke på en økt oppslutning om en mer generell streng politikk mot tobakk” til hvilket daværende Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) svarte “Forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr er inntatt i tobakksskadeloven §5. Bestemmelsen gjør unntak for spesialforretninger for tobakksvarer. Begrunnelsen for dette er at for slike forretninger er salg av tobakksvarer og røykeutstyr kjerneområdet for virksomheten, og kundene oppsøker slike forretninger nettopp for å kjøpe tobakksvarer eller for å få informasjon om slike varer. Avgjørelsen om dette vil dermed som regel være tatt forut for besøket, og kjøpsoppfordringen som ligger i synlig oppstilling, vil således være av mindre betydning i slike tilfeller”.

Man blir vel ikke dummer eller mindre intlegent av å få makt.
Vi i interessegruppen Havana Sigarer i Norge synes dette forslaget
er uklokt og at det settes = tegn mellom sigaretter og Økologiske håndlagede sigarer er tullete, håper jo i det lengste at det skyldes mangel på kunskap. Det finnes ingen dokumentasjon på at å nyte 2-3 sigarer pr. uke medfører helseskade.  Vi vil på det sterkeste anmode om at Sigarer blir gjort unntak for.