Høringssvar fra ECMA

HøringsUttalelse fra ECMA. Forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

ECMA setter pris på muligheten til å svare på høringsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet som foreslår å innføre stadardiserte tobakkspakninger. Vi har vedlagt våre høringssvar.

Vedlegg