Høringssvar fra jan Christer Sandvik

Edruelig og seriøs tobakkspolitikk

Dato: 05.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er positivt at myndighetene er opptatt av vår helse.

Da er det naturlig at tobakksbruk blir diskutert.

Røykeloven er positiv og sørger for at alle kan dra ut på forskjellige arrangementer og spisesteder innendørs som er røykefrie.

Hvordan standardisering av tobakkspakningene og fjerning av smakstilsetninger vil få færre personer til å bruke tobakk, er vanskelig å forstå og er uvitenskapelig. Det kan være et innspill for å markere handlekraft og ønske om å få oppmerksomhet i den offentlige debatten. Da svekkes budskapet til helsemyndighetene og aksept om at bruken av tobakk må begrenses. 

Hvis helsemyndighetene tror at bruken av tobakk noen gang vil forsvinne og at det vil skje hvis enda flere kampanjer settes ut i livet, vil de nok bli skuffet. Alkohol har vært forbudt, cannabis er forbudt og bruken har bestått. 

Hvis den langsiktige planen er at tobakk skal forbys, vil politiet få mange økte oppgaver i framtiden. Tilgangen på tobakk vil da finne nye kanaler. Kreavtiviteten er stor.

Fjerning av smakstilsetninger i pipetobakk, vil føre til at all pipetobakk unntatt ren virginia tobakk forsvinner. Sigarer som kommer i forskjellige typer sedertreesker, forsvinner også. Kjente sigarprodusenter vil neppe sende sine kjente sigarer i standard esker. Dette lille nisjemarkedet innenfor tobakk vil bli utradert i norske spesialbutikker der bare disse kan kjøpes. 

Fjerning av smakstilsetninger i snus som ikke har noe der å gjøre, slik som jordbær, bringebær osv. er imidlertid bare positivt.

Sigaretter som er den mest skadelige form for tobakk, vil det imidlertid bli lett tilgang på i anonyme standardpakker på supern. 

Netthandelen ser lyse tider i møte.

Jeg ser fram til en mer seriøs og balansert politikk framover og at disse ytterliggående forslagene legges bort. Totalforbud og anonymisering har ikke vært noen suksesshistorie gjennom tidene.