Forsiden

Høringssvar fra Tor Erik Mork

Standarisering av tobakkspakningene og fjerning av smakstilsetninger

Dato: 11.05.2015

Svartype: Med merknad

Mener at dette er en dårlig ide! Ingen kan i dag si at man ikke er klar over risikoen ved og røyke. Det kommer et tidspunkt der, i demokratiets navn, at politikerne må lære seg til og slippe taket, og overlate avgjørelser til hver enkelt av oss. ( det være seg tobakk, eller andre usunne ting). Dette vil også sannsynligvis føre til at de ytterst få spesialbutikkene som fortsatt består vil bli lagt ned, noe som ville vært veldig trist. (kun en igjen i Stavanger f.eks). Helseministeren har selv uttalt, ( riktignok før han ble helseminister ) hvor viktig det er at ihvertfall noen slike butikker består, de er tross allt kulturminner i seg selv.