Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 05.06.2015

Svartype: Uten merknad

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til ovennevnte sak.