Høringssvar fra Birger Marius Kristiansen

Håp om unntak for sigarer/pipetobakk i den nye loven!

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette stille meg sterkt kritisk til høringsforslaget.

Røyking av sigarer, kan ikke sidestilles med å røyke sigaretter. Det handler om noe helt annet! Røyking av sigarer innebærer ingen stor trussel mot folkehelsen og bør ikke behandles likt som sigaretter. Røyking av cigarer blir som nyting av fin vin, det er veldig få som gjør det hver dag. Om en nøytraliserer cigaresker og magebelte blir det det same om som om en skulle kreve lik emballasje på øl/vin. Det tar bort noe av gleden ved å nyte/smake produktene. Det er også verdt å bemerke at det vil være vanskelig å skille ekte produkter fra falske,, noe som allerede i dag er ett problem. Om forslag skulle bli vedtatt, er også det norske markedet i internasjonal sammenheng svært lite,, og det vil være stor sansynlighet for at nøytral merking ikke vil bli innført av produsentene, og at produktene således ikke lovlig kan selges i Norge. Staten vil tape inntekter og smugling vil bli ett større problem.

Foreslår, og håper at det blir gjort unntakt for sigarer og pipetobakk i  den nye loven.