Høringssvar fra Sverre Torjussen

Merknader til gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg synes dette er et godt forslag og støtter en slik nøytral innpakning fullt ut.

Jeg håper også Røykeloven strammes inn slik at særlig uterestauranter får innstramninger i forhold til dagens praksis. I dag er det 13% daglige røykere og blir urimelig at en slik liten gruppe skal forpeste 100% av utearealene. En måte kunne være å innføre totalforbud mot røyk der det er halvtak - der røyken ikke forsvinner. Et annet åpenbart tiltak kan være å sørge for at inngangspartiene er skjermet for røyking og ikke som nå er en samlingsplass for nettopp den lille gruppa røykere. Røykfrie uterestauranter må skilles helt fra eventuelle røykearealer med forskjellig inngang. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Sverre Torjussen

Krabbegaten 10

4839 Arendal