Forsiden

Høringssvar fra Bernt Bjørgeengen

Vedr. Høringsnotat om forslag til standariserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3

Dato: 06.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil på det sterkeste oppfordre Helse og Omsorgsdirektoratet til å utelukke sigarer fra kravet om standariserte tobakkspakninger da det ikke finnes dokumentert forskning som viser de samme skadevirkningene ved sigarrøyking som ved øvrig tobakksbruk.

 

Sigarer er heller ikke en tobakkstype unge mennesker nyter – til det er de alfor dyre !!

Tobakk er en lovlig omsatt vare i Norge, og etter min oppfatning er det tilstrekkelig å praktisere 18 års grense for salg. 

 

Jeg oppfordrer samtidig Helse og Omsorgsdirektoratet om å fjerne avgiften på sigarer, og heller legge denne avgiften over på saltholdig ferdigmat som representerer et langt større helseproblem i Norge enn det å nyte sigar utgjør!

Med vennlig hilsen

Bernt Bjørgeengen