Høringssvar fra Brynjulv Hauksson

Dato: 09.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er mulig at standardiserte, avskrekkende sigarettpakninger vil kunne skremme unge fra å begynne å røyke, men jeg har liten tro på at standardisert merking av sigarer (og for den saks skyld pipetobakk) vil spille noen rolle for rekruttering av ungdom.

De sigarrøykere jeg kjenner til er menn i aldersgruppen 35-70, de inhalerer ikke, og de røyker fra 0 til 5 sigarer i uken, avhengig av årstid og anledning. Alle sigarrøykere jeg kjenner startet med dette i godt voksen alder. Jeg vet ikke om noen som har startet sin karriere som nikotinbruker med sigarer, for senere å gå over til sigaretter og/eller snus.

Det er lite trolig at sigarprodusenter vil produsere egne serier av sigarforpakninger for en knøttlite marked som det norske. Jeg antar at resultatet av å innføre standardiserte sigarforpakninger vil være at tilbudet av lovlig importerte håndrullede kvalitetssigarer vil forsvinne.

Med vennlig hilsen

Brynjulv Hauksson