Forsiden

Høringssvar fra Nils Jarle Goffeng

Fra en sigarentusiast

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Tror man virkelig at dette skal ha den stor effekten man håper på ?

For det må da være håp og ikke relavant forskning dette baserer seg på...

For min egen del betyr dette at min store interresse og lidenskap for sigarer vil meget avkortet da det i praksis vil bety at utvalget av sigarer vil så og si bli borte i de få spesialbutikker som forhandler sigarer i Norge. Dette fordi man ikke kan regne med at sigarprodusenter ute i verden vil ta hensyn til et påbud av denne typen i lille Norge...

Det vil ikke være mulig å pleie min interesse som baserere seg for SÅ mye mer enn å røyke sigarer..  (jeg røyker vel mellom 2 - 3 sigarer pr. mnd, dvs maksimalt 40 sigarer pr år..)

Sigar er kultur og er en del av kulturarven i mange europeiske land som f.eks Spania og England. For å ikke nevne Cuba og andre sigarproduserende land.

For meg er sigarinteressen vel så mye basert på å samle sigarer, på samme måte som jeg samler på vin. Det å få tak i en spesiel sigar med hele det som hører med, dvs både boks og spesielle magebelter for så å legge den i humidoren og se på den en gang i mellom er en glede jeg hvis denne høringen gir resultatene man er uten etter kan se langt etter.. Dette er noe jeg synes vil være veldig trist da det gir meg stor glede. Og en gjennomsnittlig sigarnyter nyter langt fra 1-2 sigarer pr dag slik noen av undersøkelsene det vises til har tatt utgangspunkt i...Derfor mener jeg det blir feil å evnt ikke gi unntak for sigarer i denne høringen og evnt lovforslag. Det som jeg også mener man bør ta i betraktning er at et slikt påbud mest sannsynelig vil medføre at man kan risikere at falske sigarer vil innta markedet da det vil være enda veldig vanskeligere å kontrollere hva som er ekte og hva som er falske sigarer uten de typiske magebelter/merker som hver eneste lille sigarprodusent har som sitt kjenntegn og som vi sigarentusiaster elsker.

Håper at sunn fornuft seirer og at denne høringen ikke får det resultatet som er ønsket av de som har fremmet det..

Takk for meg.