Forsiden

Høringssvar fra Master i helsesykepleie, Norges arktiske universitet

Dato: 05.01.2021

Høring forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

s. 4: «Stortinget har i vedtak nr. 589, 13. juni 2019 bedt regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har rekvireringsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.»

s. 25-26: «2.10 Rekvirering til særlige formål Helsesykepleiere og jordmødres rett til rekvirering, forskriftsforslaget § 7-1…
«Forslaget til utvidelse av rekvireringsretten til unge under 16 år, gjelder kun kortidsvirkende prevensjon som f.eks. p-piller. Det foreslås at rekvirering av langtidsvirkende prevensjon til unge under 16 år fortsatt skal kreve en medisinskfaglig vurdering av lege.»

s. 54: «Det kreves at helsesykepleiere og jordmødre har gjennomført relevant utdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har id-nummer som helsesykepleier eller jordmor i det offentlige Helsepersonellregisteret…»

Vi mener at det vil være faglig forsvarlig at helsesykepleiere med opplæring og kompetanse i korttids- og langtidsvirkende prevensjon (LARC) skal kunne rekvirere også langtidsvirkende prevensjon, til unge under 16 år. Helsesykepleiere har spesialistkunnskap i å møte barn, unge og deres foreldre på en faglig forsvarlig måte, noe som også innebærer å samtale med unge (under 16 år) som ønsker langtidsvirkende prevensjon, og deres foreldre.

Langtidsvirkende prevensjon (LARC) innebærer langt mindre risiko for alvorlige bivirkninger enn kortidsvirkende prevensjonsmidler som eksempelvis kombinasjonspreparater. I tillegg anses langtidsvirkende prevensjon som det tryggeste prevensjonsmidlet da det ikke er «fare for» brukerfeil, slik det vil være med kortidsvirkende prevensjon.

Masterstudentene i helsesykepleie ved UiT, Norges arktiske universitet får i dag som del av sin utdanning, både teoretisk og praktisk opplæring i korttids- og langtidsvirkende prevensjon (LARC).

Vi støtter for øvrig forslaget om å endre fra «kvinne» til «ung».

Med vennlig hilsen

Masterutdanningen i helsesykepleie

Institutt for helse og omsorgsfag, Helsefakultetet