Forsiden

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 05.01.2021

Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Høring – Ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med høringsuttalelse til høringen om ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

NTpF støtter departementets forslag og ser nytten i å tilpasse forskriften en digitalisert hverdag og mer oversiktlig regelverk.

Det er fornuftig å oppdatere regelverket til den teknologiske utviklingen, men det er beklagelig at tannpleiere og tannleger enda ikke har generell mulighet for e-resept via EPJ for tannhelsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Norsk Tannpleier Forening

Hilde Aga Gry Jakhelln

Leder Spesialtannpleier/Fagansvarlig