Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset i Vestfold

Dato: 08.01.2021

Legemiddelkomiteen ved Sykehuset i Vestfold har behandlet "Høring av forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner."

Det er positivt at det gjøres språklig innstramming med mer enhetlig begrepsbruk.

Den nødvendige revisjon knyttet til teknologisk utvikling siden 1998 hilses også velkommen.

De mer substansielle endringer som foreslås i ny forskrift angår etter vår vurdering i mindre grad sykehusenes praksis og kommenteres derfor ikke.