Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt SRHR-nettverk

Dato: 07.01.2021

7. januar 2021

Innspill til forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Nasjonalt SRHR-nettverk[1] vil takke for muligheten til å gi innspill til forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Nasjonalt SRHR-nettverk skal samle aktører som jobber innenfor feltet, og sikre samordning mot et felles mål hvor alle i Norge får oppfylt sine seksuelle og reproduktive rettigheter og hvor alle har best mulig seksuell og reproduktiv helse, uavhengig av alder, kjønn, geografi eller andre sosiale forhold eller faktorer[2].

Vårt innspill

Undertegnende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk vil gi innspill til delen av forskriften som omhandler helsesykepleiere og jordmødres forskrivningsrett, punkt 2.10 Rekvirering til særlige formål.

Overordnet mener vi at forskrivningsretten for prevensjon må utvides slik at helsesykepleiere og jordmødre kan skrive ut all type prevensjon for unge under 16 år.

Alle som ønsker prevensjon bør få mulighet til å selv velge hvilken type prevensjon de ønsker, og forslaget om å begrense helsesykepleiere og jordmødres forskrivningsrett til unge under 16 år til å kun gjelde korttidsvirkende prevensjon motvirker prinsippet om selvbestemt prevensjon.

Lavterskeltilbud rettet mot barn og unge, særlig skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, har ikke alltid lege tilgjengelig ved tjenesten, og dette vil føre til at det kan bli vanskeligere for de yngste brukerne å få tilgang til ønsket prevensjonstype.

I høringsforslaget adresserer departementet selv risiko for bivirkninger og brukerfeil, faktorer som begge er betydelig mindre ved langtidsvirkende prevensjon. I Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020-2024 sier helse- og omsorgsdepartementet at langtidsvirkende prevensjon:

gir økt grad av sikkerhet mot uønsket graviditet, har få eller ingen brukerfeil og god kontinuitet i bruk. Anbefalingene bygger blant annet på forskning som viser at langtidsvirkende prevensjon gir stor tilfredshet blant brukerne, og at færre kvinner rapporterer bivirkninger, sammenlignet med andre prevensjonsmidler[3].

Nasjonalt SRHR-nettverk mener derfor det er uforståelig at ikke også de yngste brukerne skal få økt tilgang til prevensjonstypene som både er sikrere og tryggere.

Følgende medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk støtter dette innspillet:

 • Sex og samfunn
 • Likestillingssenteret
 • Engen helsestasjon for ungdom og studenter
 • Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
 • Sex og Politikk
 • Unge funksjonshemmede
 • PolyNorge
 • Helsestasjon for kjønn og seksualitet – HKS
 • Pro Sentret
 • Gerd Hilde Lunde, OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for atferdsvitenskap
 • Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU
 • REFORM – Ressurssenter for menn
 • Norsk forening for klinisk sexologi – NFKS
 • Elsa Almås, professor Universitetet i Agder
 • Kvinnefronten
 • Den norske jordmorforening
 • Skeiv Verden
 • Helsesøster- og Jordmorutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet
 • Norske Kvinners Sanitetsforening

[1] SRHR står for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

[2] Nasjonalt SRHR-nettverk: Mandat: https://www.sexogsamfunn.no/om/srhr-nettverk/mandat/

[3] Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020-2024: s. 15 (https://www.regjeringen.no/contentassets/59df2395e37f473b93e2da02db01f69c/hod-handlingsplan.pdf)

Vedlegg