Forsiden

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 07.01.2021

Arbeidsforeningen Spekter takker for muligheten til å kommentere forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Riktig legemiddelbruk er viktig for å forebygge pasientskader og bruk av helsetjenestens ressurser på behandling forårsaket av feil legemiddelbruk. Spekter har merket seg at Apotekforeningen i sin høringsuttalelse anmoder om at riktig legemiddelbruk bør tas inn i den nye forskriftens formålsparagraf. Spekter støtter Apotekforeningens forslag på dette punktet.