Forsiden

Høringssvar fra Pro Sentret, nasjonalt kompetansesenter innen prostitusjon

Dato: 06.01.2021

Høring - Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

Saksbehandler: Ida Kock

Dato: 06.01.2021

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter innen prostitusjon og Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som har erfaring fra sexsalg. Pro Sentret har følgende innspill til høringsnotatet:

Forskriftsforslaget § 5-4

Pro Sentret gir helsetjenester til personer som selger sex, uansett oppholdsstatus og rettighetsbilde i Norge. Pasientene kan bruke oss anonymt, noe som er en forutsetning for å gi tjenester til denne gruppen ettersom prostitusjon er en svært stigmatiserende virksomhet. Mange vil holde sin identitet skjult – også fra Pro Sentrets helsepersonell. Mange har dessuten et marginalt rettighetsbilde på grunn av oppholdsstatus og har derfor få muligheter til å få helsetjenester andre steder.

Pro Sentret stiller seg derfor svært kritisk til at det foreslås et krav om gyldig legitimasjon for rekvirering av legemiddel for personer som ikke er kjente for helsepersonellet. Dette vil underminere Pro Sentrets muligheter til å komme i en tillitsposisjon ovenfor brukere, og vanskeliggjøre arbeidet med smittevern.

Pro Sentret er kjent med HivNorges høringssvar gjeldende forskriftsforslaget § 5-4 og slutter seg til disse bemerkningene.

Med vennlig hilsen,

Camilla Hammergren, fungerende leder for Bjørg Norli

Ida Kock, spesialkonsulent