Forsiden

Høringssvar fra Mattilsynet

Dato: 08.01.2021

Hei

Vedlagt følger høringssvar fra Mattilsynet til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner.

Vennlig hilsen

Siri Løtvedt

Seniorrådgiver veterinær

Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse

Telefon: 22 40 00 00 / 22 77 89 17/ 95 40 88 55

Besøksadresse: Jærveien 12, Sandnes

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal

E-post: postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

Vedlegg