Forsiden

Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 08.01.2021

Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 5. oktober 2020 (ref. 20/3719-).

Helse Midt-Norge RHF støtter det felles høringssvaret som sykehusapotekforetakene i NOrge har levert, og sender ikke eget høringssvar