Høringssvar fra Trondheim kommune

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 08.12.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til høring om krav til politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

  1. Trondheim kommune støtter forslaget om å utvide kravet om politiattest til alle ansatte som skal gi tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal gi tjenester til.
  2. Trondheim kommune støtter ikke en mulig valgfrihet for den enkelte kommune. Trondheim kommune mener ordningen om politiattest, for personer over 18 år som mottar helse- og omsorgstjenester, bør være obligatorisk på samme måte som for barn og utviklingshemmede.
  3. Trondheim kommune mener at opplysninger vedrørende vinningskriminalitet er nødvendige og relevante å anmerke i den nye typen politiattest.
  4. Trondheim kommune mener at det samme yrkesforbudet skal gjelde for den nye politiattesten, slik som det er gjeldende i dagens ordning ovenfor barn og utviklingshemmede.

Vedlegg

Til toppen