Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar fra Pårørendeaksjonen

Høringssvar Politiattest Pårørendeaksjonen

Dato: 09.12.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg