Høringssvar fra KS Kommunesektorens organisasjon

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dato: 17.12.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen