Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar fra Time kommune

Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dato: 27.11.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg