Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 14.12.2015

Svartype: Med merknad

 Stavanger formannskap vedtok 10.12.2015 slik høringsuttalelse til høring om politiattest i helse. og omsorgstjenesten:

Formannskapets flertallsvedtak:

Stavanger kommune avgir slik uttalelse til høring om kommunenes adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven m.m:

  1. Stavanger kommune støtter forslaget om en endring i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven, som innebærer at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester til pasient- og brukergrupper.
  2. Stavanger kommune mener at utvidelsen av dagens krav skal være obligatorisk for kommunene. Det vil si at det skal være obligatorisk for kommunene å kreve politiattest av personell som skal yte tjenester til andre personer enn barn og personer med utviklingshemming.
  3. Stavanger kommune støtter forslaget om at attesten er uttømmende (uten tidsbegrensning) for samme straffbare forhold som barneomsorgsattesten, og ordinær (tidsbegrenset) for de øvrige straffebudene.
Til toppen