Høringssvar fra Naustdal kommune/Helse og sosialkomiteen

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Helse og sosialkomiteen i Naustdal kommune støttar framlegget om å innføre krav om politiattest for alle tilsette i helse og omsorgstenestene, på linje med krav til tilsette i skule og barnehage. Kravet bør vere likt for alle kommunar.

 

Til toppen