Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høringsuttalelse - Krav om om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dato: 18.09.2015

Svartype: Uten merknad

Viser til høringsbrev av 10. september 2015. Vedlagt følger vår høringsuttalelse.

Vh

Ole Ø. Lindal

Vedlegg

Til toppen