Høring av NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Høringsfrist 17. juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2007