Forsiden

Høringssvar fra Mosseregionens Næringsutvikling AS

Dato: 14.09.2022

Det vises til vedlegg med høringsuttalelse fra Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Sammendrag:

-mer offensiv og bygge mer nett tidligere

-nok planleggingsressurser i nettselskapene

-større grad av fleksibilitet

-NVEs referanserente virker ikke etter hensikten

Vedlegg