Forsiden

Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 30.09.2022

Trøndelag fylkeskommune behandlet høringen i fylkesutvalget i møte den 20.09.2022. Fylkesutvalget sitt vedtak ligger vedlagt. Jfr. vedtakets punkt 7 ligger også oppsummeirng av energiseminar, i regi av hovdutvlg næring, vedlagt.

Link til saksprotokoll og saksdokumenter:

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1961632?agendaItemId=213453