Forsiden

Høringssvar fra Elvia AS

Dato: 30.09.2022

Vi viser til OEDs høringsbrev av 14.juni 2022 om Strømnettutvalgets rapport (NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet). Elvia AS vil med dette gi våre innspill og kommentarer til rapporten.

Vedlegg