Høringssvar fra Ola Mørkved Rinnan

Dato: 21.06.2022

Hei fra Ola Mørkved Rinnan (Konsernsjef Eidsiva 2000-2015, leder av "8-gruppen" (8 største nettselskapene) ifm innspill til Reiten-utvalget 2014, og styreleder Nordavind DC Sites (Etablering av datasentere/kraftkrevende industri i Innlandet med Eidsiva og kommuner som aksjonærer)). Takk for muligheten til å gi innspill!

1. Veldig informativt og grundig arbeid - imponerende!

2. Erfaringer: A: Regionale nettselskaper kan i stor grad ta ansvar for koordinering og optimal bru av eksisterende nett under rammer fra NVE (fra 8-gruppen). B: Vanskelig å få info om "Hvor mange står foran i køen", "Hvor mange MW er foran", "Hva gjøres av nettselskapet for å avvikle køen/Ta ut søkere uten reelle, snarlig behov" (Er det adgang til å undra slik info fra offentlighjeten?). Første plass i køen er en gratis opsjon - hva om denne ble priset - f eks 10.000,- per MW etter 3 måneder (gitt at netteiere holder sine frister). C: Innlandet har mye produksjon, få eksisterende, kraftkrevende virksomheter med tilhørende nettstasjoner og distribuert kraft, men mange bra tomter for datacentere (av type Green Moutain AS), og anode-/batterifabrikker (av type JBI (Hydro m fl). Fylket bør struktureres (Statnett?) for den "nye industrien".