Forsiden

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 30.09.2022

Trondheim kommune behandlet høringssvar til NOU 2022:6 Nett i tide - om utvikling av strømnettet 27.september i formannskapet. Vedlagt ligger Trondheim kommunes høringssvar.

I linken ligger også saksprotokoll og saksframlegg i sak ps 223/22

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014617

Vedlegg