Forsiden

Høringssvar fra Alta kommune

Dato: 12.09.2022

Alta kommune har behandlet saken vedr. høring av NOU 2022:6 "Nett i tide" , onsdag 7. september.

Vedlagt følger kommunens vurdering i saksutredningen og Formannskapets vedtak.

Ta kontakt om noe er uklert.

Vedlegg