Forsiden

Høringssvar fra Bouvet ASA

Dato: 25.09.2022

Vi takker for en omfattende og svært viktig rapport. Vedlagt er Bouvets høringsinnspill på "Nett i tide", med undertittel "Digital samhandling for nødvendig transparens".

Vedlegg