Forsiden

Høringssvar fra Oslo kommune

Dato: 29.09.2022

Hei,

Vedlagt er uttalelse med vedlagg til NOU 2022:6 Nett i tide fra Oslo kommune. Uttalelsen ble avgitt av byrådet i Oslo den 29.09.2022.

Med vennlig hilsen

Silje Grevle Ottesen

spesialrådgiver

+47 930 89 711

Byrådsavdeling for byutvikling

Seksjon for plan og utbygging

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Vedlegg