Forsiden

Høringssvar fra Skien kommune, Næringsavdelingen

Dato: 30.09.2022

HØRINGSUTTALELSE FRA SKIEN KOMMUNE

Skien kommune avgir høringssvar på NOU 2022:6 "Nett i tide- om utvikling av strømnettet" i tråd med vedlagt høringsuttalelse.

Skien kommune sitt høringssvar er utarbeidet i samarbeid med aktører fra industri og næringsliv i Grenland.

Vedlegg:

1. Saksprotokoll Skien Bystyre 29.9.22

2. Høringsuttalelse fra Skien kommune

2. Saksutredning fra Skien kommune høring NOU 2022:6

Vedlegg