Forsiden

Høringssvar fra Grenland Næringsforening

Dato: 30.09.2022

Høringsuttalelse NOU 2022: 6 Nett i tide - om utvikling av stømnettet

Grenland Næringsforening er opptatt av å sikre en framtidsrettet utvikling av regionen. Det innebærer at en arbeider for de beste rammebetingelser for at dette lar seg gjenomføre.

God og stabil krafttilgang og tilstrekkelig nettkapasitet er avgjørende for industrien og tilknyttet næringsvirksomhet i Grenland, i overgangen til grønn produksjon og reduksjon av fossile innsatsmidler.

Grenland Næringsforening stiller seg bak den vedlagte høringsuttalelsen fra Industrien i Grenland, representert ved Herøya Industripark, Ineos Bamble, Inovyn Norge, REC Solar Porsgrunn, Norcem Brevik, Yara Porsgrunn og NHO Vestfold og Telemark, jf. vedlegg.

Skien, 30. september
Med vennlig hilsen
for Grenland Næringsforenings Utvalg for samfunnskontakt og høringer

Mette Sannerholt Andersen
Daglig leder / Grenland Næringsforening

Vedlegg