Forsiden

Høringssvar fra Orkland kommune

Dato: 30.09.2022

Orkland kommune støtter Strømnettutvalgets anbefalinger. Det haster med å komme i gang med tiltak som medfører at strømtilgangen i forbindelse med det grønne skiftet ikke blir en flaskehals, men en mulighet både for Orkland kommune og andre kommuner som har forutsetning for å tiltrekke ny industri å få rask tilkobling. Orkland kommune opplever at strømtilgangen i sentralnettstasjonen er god, men overføringskapasiteten ut til næringsområdene er for dårlig og at det tar for lang tid å få det på plass med dagens konsesjonsprosess.

Orkland kommune ønsker at NVE på kort sikt skal prioritere områder der en har forutsetning for å lykkes i omstilling. Orkland kommune opplever i dag at saksbehandlingen står i kø og at det er uten prioriteringer såfremt det ikke står om samfunnssikkerhet. Områder som bør bli prioritert er de områder som har forutsetning for å drive industrielt. Det krever tilgang til arbeidsplasser og kompetanse, regulerte næringsområder, tilgang til serviceindustri, etablerte næringsklynger og gode logistikk muligheter. Ved å etablere prioriterte områder kan en i neste fase standardisere og innarbeide innspillene som er kommet frem i høringen. Ved prioritering av/mellom kunder bør også kommunene involveres, slik at vi unngår at mye utbyggingsressurser og dyrebar fornybar energi blir brukt til formål med få arbeidsplasser og lite lokal verdiskaping.

Det haster med å komme i gang med omstilling og Orkland kommune har bare i det siste året opplevd at flere industrielle initiativ er stoppet opp fordi fremføringen av strøm fra sentralnettstasjon til næringsområdet tar for lang tid i forhold til hva industrien forventer.

Vedlegg