Forsiden

Høringssvar fra Kongsbergregionen Interkommunale politiske råd

Dato: 08.09.2022

Kongsbergregionen interkommunale råd ønsker med dette å svare på høringen "Nett i tide". Svaret ligger vedlagt.

Vedlegg