Forsiden

Høringssvar fra Halden Næringsutvikling, Sarpsborg Næringsforening og Fredrikstad Næringsforening

Dato: 29.09.2022

Under følger høringssvar for de tre næringsforeningene i industriregionen Søndre Viken; Halden Næringsutvikling, Sarpsborg Næringsforening og Fredrikstad Næringsforening. Ved spørsmål kontakt Kjell Arne Græsdal, 90856464.

(Vi fikk desverre ikke klippet inn teksten fra wordfilen og legger derfor svaret i PDF-format. Vil dere ha wordfilen er det bare å ta kontakt:)

Vedlegg