Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 072400

Dato: 18.08.2022

Pensjonsalderen må ikke endres, men at en heller frivillig kan arbeide lenger om det er ønskelig. Det er mange yrker som er både tunge og stressende og en skal gjerne ha litt igjen av helsen til å nyte de siste årene av sitt liv.

Når det gjelder pensjonen må grunnbeløpet økes slik at det å bli gammel, syk eller andre grunner til at en ikke kan arbeide kan ha en økonomisk sikkerhet.

Med dagens pensjon så dekker dette i mange tilfeller kun husleie, strøm og forsikringer så er det ingen ting til andre livsnødvendigheter som mat og medisiner.