Høring av NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2024

Viser 1-100 av 233 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3