Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128247

Dato: 11.12.2019

Dette er jeg sterkt imot. Vi har nok kabler mot utlandet nå til å sikre strømforsyningen ved evt uvanlig lite nedbør. Enda en kabel som koster milliarder å lage og bygge, med tilhørende CO2 utslipp, vil føre til svekket konkurransekraft og reduserte skatteinntekter når ditto arbeidsplasser legges ned pga høyere strømpris. Vi kan ikke la kraftselskapene bestemme denne utbyggingen, like lite som vi lar våpenprodusentene bestemme vårt forsvarsbudsjett. Det er kraftselskapene som vinner på dette, alle andre taper. Det er også store strømtap i overføring av kraft over så lang strekning, typisk 20% eller mer. En slik kostbar utbygging vil nødvendigvis også gi økt nettleie for alle forbrukere og det vil være usosialt og ramme mest de som har minst. Ikke bra.