Forsiden

Høringssvar fra Ole Gunnar Storaker

Dato: 11.03.2020

NorthConnect må ikke utbygges. Erfaringer fra eksisterende utenlandskabler må vurderes. Vurderingen må gjøres over ett tiår for å kunne reflektere de utfordringene som det nye klimaet utgjør.