Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 343165

Dato: 09.03.2020

North Connect må ikke realiseres da det bidrar til å øke kraftprisen i Norge.
Noe som medfører utflagging, utsalg og nedlegging av industri og virksomheter.
Det fører og til økt utslipp av Co2 når vår vannkraft søles rundt i stedet for at vi s
elv anvender den til vårt behov av alle slag.
Det vil og føre til økt utslipp om vi velger å sende kraft til Skottland fremfor til det europeiske markedet siden kraftmiksen på kontinentet er skitnere enn skotsk kraft.
Det er også prisdrivende for norske forbrukere utover økt kraftpris da det er de som må betale for kabelen via økt nettleie. North Connect vil og brukes av utenlandsk vindkraft industri som påskudd til å bygge ut mer vindkraft som igjen øker kraftpris og utslipp ytterligere i tillegg til å rasere norsk natur norsk økonomi dyre og fugleliv samt klodens klima og miljø.
Norske stråselskaper som videreselger konsesjoner for vindkraftverk til utenlandske investeringsfond og ymse foretak med adresser i skatteparadis muliggjør at enorme summer i subsidier forsvinner ut av landet på grunn av vindkraft.
Også dette vil altså North Connect kabelen bidra til i stort monn.
Så derfor skal ikke denne realiseres.
For Norge og klodens beste.