Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381958

Dato: 09.03.2020

Ingen flere kabler til utlandet før de som allerede er lagt er analysert om kostnad/effekt.

Vi har verdens reneste kraftproduksjon i Norge og den skal i første omgang gagne norsk industri og Norges befolkning.

Så, NEI TIL NORTHCONNECT