Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 292965

Dato: 09.03.2020

Kabelen er unødvendig, og vil medføre økte kostnader både for privatpersoner og norsk industri.

Den bør ikke bygges.