Høringssvar fra LO Rogaland

Dato: 09.03.2020

Nei til NorthConnect

LO Rogaland går inn for å utnytte norsk vannkraft til industriell verdiskaping

og fordeling i Norge, ikke til økt krafteksport. Den omstridte NorthConnect-kabelen vil føre til ytterligere økning i kraftpris og nettleie i Norge på bekostning av store og små strømkunder. Dette vil etter vårt syn ha negativ virkning for mange lokalsamfunn og kommuner som har kraftforedlende industri.

En eventuell utflagging av norske industriarbeidsplasser basert på rein og fornybar norsk vannkraft, til land med lavere klima- og miljøkrav vil være katastrofalt for Norge som industrinasjon. I tillegg frykter LO Rogaland at NorthConnect kan føre til ytterligere press for å bygge ut vindkraft i sårbare naturområder.

Med dette som bakgrunn vil LO Rogaland oppfordre Olje- og Energidepartementet om å sei nei til søknaden fra NorthConnect KS om å få bygd en gigantisk utenlandskabel frå Sima i Hardanger til Skottland.

Vedtatt av LOs regionkonferanse 4.mars 2020