Høringssvar fra Naturvernforbundet Hordaland

Dato: 10.03.2020

Viser til vedlagte høyringsuttale frå Naturvernforbundet Hordaland.

Vedlegg