Forsiden

Høringssvar fra Ulf Michaelsen

Dato: 11.12.2019

Denne regjering har ingen rett til å påføre den norske befolkning disse vanvittige ekstrautgiftene. Kabelene må ikke bygges!