Forsiden

Høringssvar fra Marit Løseth

Dato: 09.03.2020

Jeg er imot nc kabelen. Vi kan ikke rasere norsk natur for å forsyne Europa med "ren" strøm. Skottland kan heller ikke nyttiggjøre seg strømmen, da di ikke er utbygd for vidresending.

Med hilsen

Marit Løseth